Sälja

Vill du sälja?

Vi går tillsammans igenom din försäljnings olika steg. Vi blir din guide och tar dig tryggt genom alla faser, fram till en lyckad affär. Du får hjälp av oss med information om dina, respektive köparens skyldigheter och vi kan även hjälpa köparen att ordna finansiering, vilket underlättar vid försäljningen. Vi har många kunder som återkommer till oss, på det sättet blir vi väl insatta i våra kunders boendesituation och kan därmed göra ett ännu bättre arbete. 

Viktigast av allt - vi berättar inte för andra om att du varit, eller är på väg att sälja, det får du göra själv.